Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hørdum i Billeder

208/226

Vestervigvej 171

”Bæklund”. Tove og Bjarne Elgaard.

Omkring år 1900 et bette sted på 10 tdr. land, som ejes af Brand (Brån).

1906 købes det af Maren og Sofus Marius Johansen.

Efter dem overtages det af sønnen Albert og Maja.

Efter Alberts død havde Maja en bestyrer, og senere forpagtede hun det ud til Erna og Verner Larsen.

Nu Albert og Majas datter Tove, der sammen med Bjarne har rideskole på stedet.

Billednr: 109781