Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hørdum i Billeder

222/225

Vestervigvej 196

Niels Pretzmann Jensen.

Omkring år 1900 ejet af murer Poul Høje Kristensen, der solgte til Peter Villerup.

Fra ham til Anton Kirk.

Så har vi Chr. Olesen (Harring).

Enken sælger i 1954 til Grethe og Niels Pretzmann.

Billednr: 109794