Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hurup - Grønkjær

2/35

I midten Emma f. Grønkjær.

Hurup mejeri. I midten Emma f. Grønkjær.

Billednr: 110546