Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hurup - Grønkjær

19/35

Katrine Grønkjær

Katrine Grønkjær, gift med Julius, Hurup Thy.

 

29-06-2021 Mogens Andersen :
Det er Svend Grønkjærs hustru og sønnen Preben


 

Billednr: 110563