Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hurup - Grønkjær

28/35

Grønkjærs hus i Hurup

Billednr: 110572