Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hurup - Grønkjær

32/35

Hurup Tekniske Skole

Datering: 1950

Hurup, 14-08-1950. Postkort fra Kathrine og Julius Grønkjær til Johannes Grønkjær, Sjælland. Motiv: Hurup Tekniske Skole.

Billednr: 110576