Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hanstholmcenteret

11/80

Billednr: 121678