Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hanstholmcenteret

28/80

Billednr: 121695