Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Alle billeder: 'lufthavn'

73/95

Thisted Lufthavn

Datering: 5.8.1983

Tved 5.8.1983. Thisted Lufthavn. Forrest Mogens Brader, med mikrofon Jens Grud Sørensen. TD. Aug 1983.  Fotograf Tage Jensen. reg. 23.2.1998 på Thisted Arkiv. Scannet 7.3.2013 på Vangsaa Arkiv.

Foto: Tage Jensen

Billednr: 59610