Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted skolebilleder

24/24

Fårtoft skole

Datering: Ca. 1933

Bette klasse, Fårtoft skole, formentlig ca. 1933. Billede og oplysninger fra Elsebeth Villadsen, Herning, hvis mor, Stinne Godiksen, har skrevet sine initialer på bagsiden.

Elsebeth Villadsen skriver bl.a.:

Min mor og to af hendes brødre er på billedet.

Min mor havde skrevet alle navnene, og nu har min kusine, Bettina Godiksen, fundet ud af, hvem præcist de andre børn er, dvs. hvor de boede og for nogles vedkommende også forældrenes navne.

(...)

Det var ikke en god skole, men hvilke lærere ville da også drømme om at arbejde på en skole med max. 20 børn?

Jeg kan huske, at min mor og min moster har fortalt, at lærerens kone underviste pigerne i håndarbejde.

 

Elevernes navne:

Øverst fra venstre:

Kristian Pedersen, søn af Maren og Peder Pedersen. De boede i den ejendom, som den britiske flyver ramte under 2. verdenskrig. Den nye gård, Nygård, blev bygget på modsatte side af vejen.

Fårtoftvej 113.

 

Stinne Kirkegaard, datter af Lisbeth og Harald Kirkegaard. Ejendommen de boede på var Lisbeths barndomshjem og lå i første række til fjorden. Den blev for nogle år siden erstattet af en ny ejendom.

Harald var sognerådsformand.

Fårtoftvej 224A.

 

Stinne (Karen Kirstine) Godiksen, (1925 - 2014). Hun er min mor.

Datter af Amalie og Niels Godiksen. Amalie og Niels boede på Asklundgård, som de købte, da de blev gift i 1923 og flyttede til Thy fra Han Herred. De fik 5 børn. Stinne er nr. 2.

Fårtoftvej 119.

 

Jens Godiksen (1924 - 2014). Han er Bettinas far.

Søn af Amalie og Niels Godiksen. Han er nr. 1 af de 5 børn, som blev født lige efter hinanden - et år mellem hver. Jens overtog Asklundgård.

 

Nederst fra venstre:

Ingvard (efternavn vides ikke, heller ikke forældres navne).

Boede på en ejendom på Vestetgårdsvej nord for Faartoft skole. Den blev revet ned for en del år siden.

 

Tage Jensen, søn af Thorvald Jensen (morens navn vides ikke).

De havde en ejendom på Sennelsvej. Tage og hans søster Karen blev boende i barndomshjemmet, som efter deres død er revet ned. En bror boede i Fårtoft Gl. Skole.

Sennelsvej 17.

 

Kristian Godiksen (1926 - 2022). Vores farbror/morbror, som døde den 19. maj i år.

Søn af Amalie og Niels Godiksen. Kristian var nr. 3 i søskendeflokken. Han havde desuden en søster, Else, som var et år yngre, og en bror, Jørgen, som var to år yngre.

Bettina og jeg har altid hørt, at Kristian var meget hurtig til at komme ud af skoledøren, når dagens undervisning var slut!

 

Jens Møller Overgaard, kaldet Møller.

Navnene på hans forældre kendes ikke.

Familien boede på en ejendom på Røgildgårds Mark/Grønlundsvej. Den er vist revet ned.

 

Billednr: 113819