Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted gl. realskole

22/41

Realskole -afgangsklasserne A-B

Datering: 1936

Thisted 1936. Realskole - afgangsklasserne A-B.
På billedet ses: William Andersen, Gr. Larsen, Olaf Hansen, Nikolaj Knudsen, Erik Larsen, Svend Helge Jacobsen, Rut Olsen, Ella Mærkedal, Birger Scharling, Hermann Møller, ?, Nørgaard, Knud Mortensen, Wolf Møller, Knud Selmer, Maja Christensen, Karin ?holm, Henny Larsen Sørensen, Johanne Christensen, gerda Jacobsen, Erik Nielsen, Magnus Hau, Torben Clausen, Grethe Christiansen, Anna Lise Jessen, Else Thousig, Esther Jensen, Ketty Mortensen, Vibeke Christensen, Inga Gellert(Skovsted), Edith Jensen, Solveig Andersen, Julie Larsen, Thea Overgaard, Kamma Pedersen.

Billednr: 53270