Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted gl. realskole

16/41

Klassejubilæum, den gamle realskole.

Datering: 04.05.1985

Klassejubilæum, den gamle realskole. 30 af 43 mulige elever deltog ved 50 års jubilæet for Thisted Kommunale Mellem og Realskole, nu Plantagehuset. 
 Her ses forrest fra venstre: Inga Gerstrøm (Mortensen), Ruth Kjær(Pedersen), Anna Bidstrup (Pedersen), Jenny Neukirch( Søgaard), Thorvald Voetmann, Tage Elkjær, Chr. Søndergaard, Vibeke Karving, Ella Ejlersen (Christensen), anden række fra venstre: Asta Schmidt, Olga Mørup (Jensen), Gudrun Løcke (Jensen), Gerda Jespersen ( Pedersen), Tove Nielsen (Kristensen), Karl Ejner Overgaard, Lissa Haugsted (Hansen), og Aksel Bjerre Christensen,. Tredie række fra venstre: Graves Pedersen, Britta Jensen, (Undeen), Svend Aage Larsen, Anna Møller (Hundahl), Aase Munch (Berg), Inge Lund, (Eske Christensen), Kaj Abildgaard Jacobsen, Else Larsen (Gjerlach(, Kr. Hald, Ingemann Ejlersen. Bagerst fra venstre Niels Yde, Kurt Kjær og Niels Brunsgaard.

Foto: Tage Jensen

Billednr: 55197