Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Skjoldborg ejendomme

85/113

Oddersundvej 142

Datering: 1950

Skjoldborg 1950. Oddersundvej 142. "Skadholm".

Sylvest Jensen Luftfoto. reg. 30.9.2020 på Vangsaa Arkiv. 

Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Billednr: 107085