Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Skjoldborg ejendomme

25/113

Familien Skallerup 1900

Skjoldborg 1900. Korshøjvej i Sønder Skjoldborg. Set fra venstre: Inger Skallerup, Mariane Skallerup, Per Hammer, Sidsel Marie Skallerup, ukendt, Niels Skallerup. De to sidste er ukendte. Niels Skallerup var Teglbrænder og væver.

reg. 1.12.2004 på Thisted Arkiv. Scannet 10.2.2009 på Vangsaa Arkiv.

 

Niels Christian Jensen Skallerup (1858-1938) er født i Skjoldborg og er søn af Jens Nielsen Skallerup og Inger Jensdatter. Han blev gift 12. april 1881 i Skjoldborg med Sidsel Marie Larsen (1850-1936) der er født i Skjoldborg og er datter af husmand, Lars Sørensen og Mariane Christensdatter. De er begravet på Skjoldborg kirkegård.

Mariane Jensen Skallerup (1892-1974) er født i Skjoldborg og er datter af husmand, Niels Jensen Skallerup og Sidsel Marie Larsen. Hun blev gift med husmand og tømrer, Poul Kristian Jensen (Møller) (1892-1944) der er født i Thorsted og er søn af fattiggårdsbestyrer, Jens Christian Jensen og Maren Cathrine Poulsen. De er begravet på Kallerup kirkegård.

Inger Jensine Jensen Skallerup (1896-) er født i Skjoldborg og er datter af Niels Kristian Jensen Skallerup og Sidsel Marie Larsen. Hun blev gift i Skjoldborg i 1920 med kommis, Einar Poul Christensen (1897-) der er født i Hillerslev og er søn af husmand, Christen Vandet Christensen og Nielsine Marie Jensen.

måske...

Peder Christian Christensen (Hammer) (1826-1915) er født i Skjoldborg og er søn af husmand, Christen Willadsen Hammer og Maren Jensdatter. Han blev gift med Mariane Kristiansen Vorm (1819-1894) der er født i Skyum og er datter af husmand, Kristian Jensen Vorm og Maren Andersdatter. De er begravet på Skjoldborg kirkegård.

 

Billednr: 20076