Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Skjoldborg ejendomme

44/113

Kresten Pedersens ejendom

Datering: 1927

Skjoldborg 1927. Kresten Pedersens ejendom.
Billede skænket ved billedeindsamling i Skjoldborg.
reg. 1.12.2004 på Thisted Arkiv. Scannet 10.2.2009 på Vangsaa Arkiv.

Billednr: 20111