Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Skjoldborg ejendomme

50/113

Niels Bakkes hus

Datering: 1930

Skjoldborg 1930. Niels Bakkes ejendom, nu nedrevet.
reg. 1.12.2004 på Thisted Arkiv. Scannet 10.2.2009 på Vangsaa Arkiv.

Billednr: 20121