Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Skjoldborg ejendomme

73/113

Todbøl Hospital

Datering: 1908

Skjoldborg 1908. (Todbøl Hospital). Opført 1740. Legat oprettet af Calus Caspergaard, for 4 fattige gårdmandsenker. Til underhold henlagdes Korntienden af Skjoldborg sogn, 80 Tdr. Byg årlig.
Flere oplysninger findes på Thisted Arkiv. reg. 21.2.2009 på Vangsaa Arkiv. Scannet 19.2.2009 på Vangsaa Arkiv.

Billednr: 20576