Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Skjoldborg skole

Skjoldborg Skoles afgangsklasse 1960

SKOLE, SKJOLDBORG. EKSTERIØR.

Skjoldborg Skole 1900

Gamle skole 1950

Skjoldborg gl. skole 1941

Skjoldborg skole 1890

Skjoldborg Skole 1890erne

Skjoldborg skole 1907

Skjoldborg Skole 1912-13

Skjoldborg skole 1912

Skjoldborg skole 1917

Skjoldborg skole 1920

Skjoldborg skole 1923

Skjoldborg skole 1924

Skjoldborg skole 1926

Skjoldborg skole 1933

Skjoldborg skole 1934

Gamle skole 1950

Skjoldborg Skole 1980

Skjoldborg skole 1980

Pløjning med heste 1988

Pløjning med heste 1988

Menneskeblomsterbillede 1988

Første skoledag 1989

Hurlum-hej-huset 1989

Skjoldborg skole 1989

Lærere ved skolen

Lærere ved skolen

Skjoldborg skole

Skolebillede 1943-44