Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Bedsted, personer fra sognet

Frank og Hans Jørgen

Familien Christensen

Poul Jensen (1897-1985), Bedsted

Snedker Chr. Christensen, Bedsted.

Inger Christensen, Bedsted. Murer Jørgen Christensen, Bedsted

Jens Thorvald Daniel. Bedsted

Henning Søe Pedersen, Bedsted

Britta Pedersen, Visbyvej, Bedsted.

Marius Christensen (d. 1984), Bedsted

Ulrik Pedersen, Bedsted.

Bjarne Bendtsen, Bedsted.

Helge Koldtoft, Gl. Bedsted

Ove Jensen, Spolum pr. Bedsted.

Petra Madsen, Bedsted.

Flemming Andersen, Bedsted.

Jens Gunnar Larsen, Bedsted

Johannes Kristensen, Tandrup, Bedsted.

Hilda Nørbjerg, Lodbjerggaard.

Fru Else Ekmann, Bedsted.

Niels Peter Jensen, Bedsted.

Ole Rysgaard Snejstrup, Bedsted/Sverige

Elisa & Poul Wensien, Bedsted

Troels Poulsen, Gl. Bedsted.

Jens Gunnar Larsen, Bedsted

Bodil Marie Gramstrup og Ejgild Jeppe Nielsen Rysgaard

Arnold Olsen, Bedsted

Hanne Jeppesen, Bedsted.

Vilhelm Nielsen, Gl. Bedsted.

Karl Erik Hornstrup, Bedsted

Nora Bertelsen

Birte Jensen

Gunnar Olsen

Fru Jensen, Hvidbjergmøllegaard, Bedsted.

Ulla

Charles Leo Rytter Poulsen, Bedsted

Nicoline og Carl Christian Poulsen

Helga Vestergaard, Bedsted.

Jørgen Lykkebo, Bedsted.

Niels Alfred Nielsen (1920-), Vittrup/Gl. Bedsted

Maren og Johannes Nielsen

Murer Jens Madsen (1915-), Bedsted

Peder Søe Larsen

Landmand Magnus Krabbe, Grurup

Fru Martin Pedersen, Bedsted.

Kirsten Johannesen, Bedsted.

Kaj Andersen, Bedsted.

Madsen el. Pedersen?

Sigrid E. Alfrida Jørgensen (1910-1986), Bedsted

Inger Oline Hansen, Bedsted.

Peder Christian Knattrup, Bedsted

Bodil Kjærgaard

Malermester Vagn Halvor Christensen, Bedsted

Fru Chr.Skriver, Spolum pr. Bedsted.

Niels Bisgaard, Bedsted

Erik Bertelsen, Bedsted.

Thora Kristine Daniel. Bedsted

Anne Grethe Kjær Hove

Fru Vognmand Jens Nielsen, Bedsted.

Carl Emil Gregersen, Bedsted/Koldby

Eiler Madsen, Bedsted.

Egon Larsen, Bedsted.

Leo Poulsen, Gl. Bedsted.

Kirstine Kjeldsen, Bedsted.

Gertrud Weisbjerg & lærer Niels Therkild Søndergaard, Bedsted.

Kristian Lassen, Spolum / Bedsted.

Anker Trab, Bedsted.

Birthe Wensien

Lagerforvalter Chr. Sørensen, Bedsted.

Carlo Josefsens datter Ebba, Bedsted.

Erling Nørbjerg, Vittrup.

Carlo Josefsens datter Ebba, Bedsted.

Peter Kristian Eriksen, "Søvang" Pr. Bedsted.

Kristoffer Lykke, Bedsted.

Anna Hebsgaard, Bedsted.

Harald Hebsgaard, Bedsted.

Uddeler Alfred Bjerre, Bedsted Brugsforening.

Chr. Leed, Vittrup pr. Bedsted.

Børge Nørbjerg, Bedsted.

Niels Chr. Christensen, Gl. Bedsted

Rita Bonde, Bedsted

A. Toftdal, "Fuglsang", Bedsted.

Ebbe Skammelsen, Vittrup pr. Bedsted.

Fhv. kroejer Aage Andersen, Bedsted.

Carl Emil Christensen, Vilhelmsminde pr. Bedsted.

Birthe Bloch

Mads Peter Nørgaard, Bedsted.

Fru Bisgaard, Spangbjerg / Bedsted.

Erik Jepsen, Bedsted.

Anders Pedersen, Bedsted

Karen Søndergaard, Villerup pr. Bedsted.

Ole Sørensen, Bedsted.

Leif Therkildsen, Bedsted.

Poul Bent Christensen, Bedsted

Anton Linnet, Bedsted.

Mads Chr. Jensen, Bedsted

Hilda Korsgaard

Linda Nielsen, Bedsted.

Knud Erik Johannesen, Bedsted

Overportør Oddershede, Bedsted.

Harry Madsen, Bedsted.

Hanne Margrethe og Jørgen

Alfred Johannes Jensen, Abildgaards Mark.

Niels Boje Thomsen, Bedsted.

LauridsThomsen, Bedsted.

Peter Møller, Bedsted.

Peter Møller, Bedsted.

Installatør Facius, Bedsted.

Kabelmester Nielsen, Bedsted.

Sonja Kristensen

Kristian Olesen, Bedsted.

Fru Kabelmester Nielsen, Bedsted.

Leif Sørensen

Theodor Møller, Bedsted.

Grethe og Jørgen Christensen

Hrr. Kallesen, Bedsted.

Ove Kristiansen, Bedsted.

Marie, Grethe og Anders Larsen

Hrr. Kallesen, Bedsted.

Holger og Edith Kristine Christensen

Maskinmester Arnold V. Buus, Anicha Kirstine Svend

Kristian Lyne Godiksen med familie

Jens Marius Nielsen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Else Søndergaard med Henny.

Else Søndergaard med Therkild.

Betty Pedersen med sønnerne Peter og Jørgen

Handelsmand Peter Andreas Nielsen (1885-1976), Bedsted, med oldebarn Pia Bettina Jensen.

Lisbeth Lykke, Bedsted.

Børn af Kristine og Karl Kristensen

Grethe og Lisse Vestergaard "Harregaard" Bedsted.

Kirstine Høgholm, Bedsted.

Lund Søndergaard, Horsfeldt, pr. Bedsted.

Anna Høgholm, Bedsted.

Tove Nielsen, Bedsted

Dagmar Morsing

Fru Aksel Larsen, Horsfeldt Pr. Bedsted.

Hellebjerg, Bedsted.

Hellebjerg, Bedsted.

Karen Poulsen

Olga Jensine Bang

Karen Christensen

Kirstine Høgholm og søster, Bedsted.

Rosa Vostrup, Bedsted.

Knud Sørensen, Svindborg, Mørup Mølle.

Jens Christian Steffensen, Spangbjerg pr. Bedsted.

Svend Aage Poulsen. % Slagter Poulsen, Bedsted.

Gudrun Nielsen

Grethe Lundbæk

Evald Nørbjerg, Bedsted.

Johannes Olsen, Brydbjerg pr. Bedsted.

Malermester Vagn Christensen, Bedsted.

Fru Severine Hornstrup. Bedsted.

Ole Christensen

Børge Olsen

Bente Hartmann Andersen, Bedsted.

Fru Daniel, Bedsted Kro, Bedsted.

Nørgaard

Thorvald Vilhelmsen, Bedsted.

Konfirmand Jørgen Skovsted

Aage Andersen, Bedsted

Jens Nielsen Christensen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Marrebæk

Frisør Arnold Jensen, Bedsted.

Foldager, Søvang Teglværk.

Mogens Madsen, Gammelby / Bedsted.

Gudrun Elisabeth Olesen

Fru Jensen Poulsen, Bedsted.

Fru Alma Høgild, Bedsted.

Troels Brændgaard, Bedsted.

Ragnhild Østergaard, Bedsted.

Fru Mette Sørensen, Tandrupmark / Bedsted.

Mads-Vester Lauritsen, Bedsted.

Erik Christensen, Spangbjerg.

Fru J. Thomsen, Villerup / Bedsted.

Karl Kristensen, Vittrup pr. Bedsted.

Kathrine Jensen

Thomas Christensen, Visby.

Tage Rokkjær Jensen, Bedsted.

Helga Olesen, Bedsted.

Ingrid Knudsen

Ebbe Skammelsen, Bedsted.

Sigurd Sørensen, Bedsted.

Købm. Mogensen, Bedsted.

Else Marie Heeager, Bedsted.

Ove Sørensen, Bedsted.

Karl Emil Gregersen

Gerhard Nielsen, Bedsted.

Eigil Henriksen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Gudrun Skovsted, Bedsted.

Børge Kjeldgård, Bedsted.

Kaj Bjerregaard, Bedsted.

Emma Kristensen

Elna Kjærgaard, Bedsted.

Dagny Olsen, Brydbjerg, Bedsted

Stinne Bangsgaard

Torben Andersen, Bedsted.

Dagny Olsen, Brydbjerg, Bedsted

Jahn Jensen, Bedsted.

Frida Andersen, Bedsted.

Vestergaard

Inga Kjærgaard "Kirkegaarden" Bedsted.

Fru Smed Jensen, Bedsted.

Klara Jensen % Smed Jensen, Gl. Bedsted.

Ebba Facius, Bedsted

Edith Rysgaard, Bedsted.

Anker Thøgersen, Villerup pr. Bedsted.

Frk Maren Overgaard, Fladskjær / Bedsted.

Jens Sørensen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Frk Anna Overgaard, Fladskjær / Bedsted.

Ebba Facius

Ditte Foldager, Bedsted.

Signe Margrethe Vodstrup

T.v.: Petrea Jensen, Hunskjær skole

Tove Krabbe, Bedsted.

Fru Nikoline Jespersen, Bedsted.

Katrine Møller, Gl. Bedsted.

Bertha Frostholm

Erna Poulsen, Bedsted.

Fru Henry Larsen, Bedsted.

Mejeribestyrer Nielsen, Bedsted.

Mary Dahlgaard, Vittrup pr. Bedsted.

Fru Worm

Olga Bovbjerg.

Fru Thomas Eriksen, Spals / Bedsted.

Fru Skrædder Ester Barslev, Bedsted.

Hilda Olsen, Bedsted.

Anders Koldtoft, Bedsted.

T.h. Petrea Jensen, Hunskjær skole

Else Kristensen

Anders Koltoft, Bedsted.

Tømrer Gramstrup, Bedsted.

Gudrun Henriksen

Olga Christensen, Bedsted.

Evt. forbindelse til Petra Jensen, Hunskjær skole?

Emma Vangsgaard, Konditoriet, Bedsted.

Ebba Nørgaard, Horsfeldt pr. Bedsted.

Emmy Gramstruo og Nora Sørensen

Vognmand. Jens Nielsen, Bedsted.

Markusine Nielsen

Edith Kjærgaard, Bedsted.

Metha Brogaard, Bedsted.

Inger Winther, Bedsted.

Doris Nielsen, Gl. Bedsted.

Købm. Mogensen, Bedsted.

Klara Krogsgaard, Gl. Bedsted.

Dagny Jensen, Bedsted.

Else Marie Balsby, Bedsted.

Marie Olesen

Agnes Oxenbøl, Bedsted.

Astrid Eriksen "Søvang" Bedsted.

Lis Christensen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Alice og Aksel Nielsen

Dorthea Nielsen

Jenny eller Rigmor?

Søren Sørensen, Hunskjær pr. Bedsted.

Herdis Storgaard, Bedsted Central.

Dora Kjærgaard, Bedsted.

Else Christiansen "Tandrup" Bedsted.

Rigmor Knattrup

Emma Jacobsen

Matine Hargaard, Bedsted.

Marie Nielsen

Birgit Bach.

Fru Driftsbestyrer Andersen, Bedsted.

Ida Jensen.

Ruth Nedergaard, Bedsted.

Gerda Villesen, Gl. Bedsted.

Else og vognmand Jens Peter Vilhelmsen (d. 1982), Bedsted.

Ingvar Knudsen, Brydbjerg pr. Bedsted.

Anton Kristensen, Tandrup, Bedsted.

Marius Jensen, Bedsted.

Esther Grethe Jensen, Bedsted.

Marius Madsen, Spangbjerg pr. Bedsted.

Marius Madsen, Spangbjerg pr. Bedsted.

Marius Møller, Spangbjerg pr. Bedsted.

Evt. forbindelse til Petra Jensen, Hunskjær skole?

Vognmand Alfred Kjærgaard, Bedsted.

Knud Erik Andersen

Chr. Poulsen, Hunskjær pr. Bedsted.

Anna Møller Skårup

Theodor Møller Hansen, Bedsted.

Dorthea, Petrea og Jane Jensen

Kirsten Sørensen

Smed Larsen, Gl. Bedsted.

Madsen, Gl. Bedsted.

Fru Murer Poulsen, Bedsted.

Arnold Nielsen, Bedsted.

Fru Carl Emil Madsen, Bedsted.

Knud og Mona Olsen

Karetmager P. Jensen, Bedsted.

Arnold Nielsen, Bedsted.

Tømrer Gramstrup, Bedsted.

Stinne og Johs. Dahlgaard

P. Vinter, Vogntoft pr. Hurup.

Toftdal, "Fuglsang" Morup Mølle Pr. Bedsted.

Tømrer Svalgaard, Bedsted.

Petra Jensen, Hunskjær skole?

Andreas Frühstück, Bedsted.

Anton Kristensen, Bedsted.

Evt. forbindelse til Petra Jensen, Hunskjær skole?

Else Borre, Bedsted.

Billedhugger Wensien, Hurup.

Døtre af Stinne & Svend Hove, Bedsted.

Folmer Olsen

Datter af Oskar Christensen, Vilhelmsminde Bedsted.

Hellebjerg, Bedsted.

Mikkeline Zachariassen

Vognmand Alfred Kjærgaard, Bedsted.

Annie Møller Hansen, Bedsted.

Hedevig Kirstine Jensen

Alfred Hornstrup, Bedsted.

Tvillingedøtre af Niels Therkildsen, Heedegaardene Svankjær.

Karen, Jørgen og Tage Skovsted med Frue

Viggo Brogaard med familie, Vilhelmsminde. Morup Mølle.

Stenhugger Carl Wensien med familie

Susan Kjær med deres 2 børn, Bedsted.

Anker Nielsen, Tandrup, Bedsted.

John Skovsted Nielsen

Franch Jensen

Rosa Nielsen

Ove Kræmmer Pedersen, Vittrup.

Else & Anton Jensen med søn Franch

Mette og Søren Tandrup, Gl. Bedsted.

Else Tandrup og Holger

Sonja, Jørgen, Ingrid og Kirsten. Marius Møllers børn.

Fru Chr. Daniel, Visby / Bedsted.

Else Tandrup

Maren og Ejner Stefansen, Johanne og Chr Nielsen

Børge Poulsen (1912-1969)

Fru Ester Skovsted, Bedsted.

Niels Peter Andersen, Villerup pr. Bedsted.

Graves Larsen

Mette Larsdatter Christensen

Nielsine Jensen, Horsfelt - Bedsted.

Fra postbud P. Vestergaards album

Gotfred Jensen, Bedsted.

Fra postbud P. Vestergaards album

Fra postbud P. Vestergaards album

Petrea Jensen

Fra postbud P. Vestergaards album

Fra postbud P. Vestergaards album

Dorthe Hansen og Birthe Kaagaard

Henny Pedersen, Bedsted.

Fra postbud P. Vestergaards album

Fra postbud P. Vestergaards album

Fra postbud P. Vestergaards album

Måske Inger Hansen, men hvorfra?.

Inger med mand og barn. Men hvorfra?

Jeppe & Inger Kristiansen, som havde en datter som hed Maren. Men hvorfa?.

Alice Olsen, Bedsted.

Marie Nørbjerg

Jørgen Madsen

Karl Christian Præstegaards døtre fra Bedsted Hede

Kathrine, Klara og Marius Kristensen

Chr. Hove, Brogaard

Kristian Poulsen

Erna Thomsen og Kristian Olesen

Reinhard Breum

Peter Knakkergård

Marie Daniel.

Købmand Andersen, Søndbjerg pr. Uglev.

Birthe Johannesen

Murer Skovsted

Theodor Møller

Tage & Arne Pedersen

Thea Sund

Bodil / Peter Vilhelmsen

Arnold Nielsen

Elin Nielsen

Agner Slavensky

Tage Kristensen

Dagmar Elvine Nielsen

Dagmar Morsing, Ydby Brugsforening.

Bent Svalgård Pedersen

Arne Mikkelsem

Mona Nørbjerg, Bedsted.

Klara Kristensen

Arnold Nielsen

Carl Sørensen, Bedsted. // Chr. Pedersen, Agger.

Ellen Rysgaard

Christian Fogh Kjærgaard

Anna Pedersen, Bedsted

Else og Kjeld Berg Nielsen

Niels Bjerregård

Karetmager Krogsgård

Thomas og Helga Jensen

Inge Lis Steffensen, Habæk pr. Bedsted.

Ester Bovbjerg, Bedsted.

Doris Nielsen, Gl. Bedsted.

Karen Foldager, Bedsted.

Birgit Andersen

Petra Jensen, Hunskjær skole

Ingrid Hove

Jonna Sørensen

Alma Troelsgaard

Gudrun Søgaard Rølle

Erna Olesen

Katrine Jensen

Emma Poulsen, Bedsted.

Agnes Hove Sørensen

Jens Marius Nielsen og forældre?

Karen Frostholm

Kirsten Christiansen

Jonna Andersen

Marie Poulsen, Spangbjerg / Bedsted.

Fru Lütshøft

Bente Olesen

Erna og Peder Jensen

Else Tandrup

Aase Ekmann

Marie Nørgård

Valborg Facius

Ritte M. Lund Larsen

Dora Kristine Dybdahl, Bedsted

Astrid Eriksen

Anna Nedergård

Klara Hansen

Anna Zenker

Anna Iversen

Marius og Kathrine Jensen

Magrethe Larsen

Katrine og Marius Jensen og Chr.Olesen, Hunskjær

Alice Jensen, Bedsted.

Nielsine Christensen, Bedsted

Johanne Madsen

Bodil og Gerda Jensen

Håndgerningslærer Agnes Kathrine Pedersen

Yelva Facius

Husbestyrerinde Edith Johansen

Ella el. Ebba Facius

Gerda Jensen

Fru Kristiane Christensen

Fru Lützhöft

Jonna Andersen.

Kirsten Breum

Dagny Madsen

Gerda Hove Christensen

Holger Hansen, Lyngs.

Chr. Sørensen % Knud Nielsen "Hedeholm" Bedsted.

Refererer til: Ditte L. Nielsen, Koldby pr. Hørdum.

Anna Bach, Bedsted

Pedel Herluf Ægidius Bovbjerg

Palle Pedersen

Anders Møller Hansen, Gl. Bedsted.

Aage Kristiansen Skriver

Fredrik Hjort Pedersen

Flemming Thomsen

Mogens Andersen

Driftsbestyrer Torben Andersen

Marius P. Nørgaard

Kaj Andersen

Landmand Niels Peter(sen?) Jensen

Karsten Jensen

Preben Sørensen

Carl Gramstrup Nielsen

Jan Knudsen

Niels Knudsen

Ib Heedegaard

Benny Kræmmer Pedersen

Bent Palm Henriksen

Brøndborer Chr. Hornstrup. Bedsted.

Oskar Johannesen, Bedsted.

Rigmor Knattrup, Bedsted

Hugo Brogaard

Holger Hansen

Smedem. Anton Jensen

Otto Johannesen, Bedsted.

Evald Christensen

Gerhard Svalgaard

Otto Johannesen, Bedsted.

Købm. Mogensen, Bedsted.

Theodor Møller Hansen, Bedsted.

Herluf Bovbjerg

K. Vestergaard

Viggo Kristensen

Dagmar Henriksen

Holger Johansen

Maren Kirstine Søndergaard

Karetmager Herman Krogsgård

Vognmand Anton Olsen, Bedsted.

Karetmager Hjalmar Krogsgård

Anny Jensen, Vittrup.

Kristian Knattrup

Evt. forbindelse til Petrea Jensen, Hunskjær skole?

Laurids Mikkelsen

Jens Chr. Pedersen

Alfred Jonannes Jensen, Bedsted.

Førstelærer Gerhard Petersen

Chr. P. Christensen

Leo Hove eller Ole Dahl?

Husmand Holger Johansen

John Ejvind Thorsted

Mogens Andersen

Evt. forbindelse til Petra Jensen, Hunskjær skole?

Aul. Larsen, Horsfeldt, Pr. Bedsted.

Kristian Kjeldsen

Pouline Kristensen

Helmer Boddum, Hurup.

Laurits Marinus Mikkelsen, Vesten Mølgaard, Bedsted.

Pauline Jensen, Bedsted.

Gerda Nielsen, Bedsted.

Chr. Laurits Mikkelsen, Vesten Mølgaard, Bedsted.

Dyrlæge Andersen, Bedsted.

Gerhard Svalgård, Hurup. Senere tømrermester i Bedsted i mange år.

Evt. forbindelse til Petrea Jensen, Hunskjær skole?

Christian Jensen Olesen

Skræddersvend Gunnar Larsen, Bedsted.

Evt. forbindelse til Petrea Jensen, Hunskjær skole?

Mona Bendtsen, Bedsted.

Skomager Nielsen, Bedsted.

Købmand Brønd Sørensen, Bedsted.

Skomager Nielsen, Bedsted.

Nea Hove Krabbe

Børn af Emilie og Kristian Hornstrup, Bedsted

Nikolaj Hansen, Bedsted.

Jens Olsen, Bedsted.

Mekaniker Andersen, Bedsted.

Peter Hansen, Bedsted.

Marie Madsen, Gl. Bedsted.

Murer Jespersen, Bedsted.

Anette Lykke, Bedsted.

Martin Skovsted, Bedsted.

Marie Nielsen, Nørre Bjerregaard, Bedsted.

Jenny Jensen, Manufakturhandler Vilhelmsen, Bedsted ????.

Eva Pedersen / Handelsmand karl Pedersen, Bedsted.

Aase Hornstrup, Bedsted

Karen Nørgaard, Horsfeld, Bedsted.

Forbindelse til Petrea Jensen, Hunskjær skole

Marie Frostholm

Helene Nielsen, Nørre Bjerregaard, Bedsted.

Marie Hove Christensen.

Forbindelse til Petra Jensen, Hunskjær skole

Jonna Brandborg (Sørensen)

Lise Kjærgaard

J.C. Johansen, Spangbjerg pr. Bedsted

Forbindelse til Petra Jensen, Hunskjær skole

Dora Kjærgaard

Forbindelse til Petra Jensen, Hunskjær skole

Kristiane Poulsen

Chr. Leegaard.

Ejner Nielsen

Kathrine og Anton Andersen (Snejstrups) bryllupsbillede

Børn af gårdejer Karen og Christian Lykke, Kirkegården, Bedsted

Børn af gårdejer Karen og Christian Lykke, Kirkegården, Bedsted

Cykelhandler M. Andersen, Bedsted.

Centralbestyrerinde fru Marrebæk, Bedsted

Centralbestyrerinde fru Marrebæk, Bedsted

Centralbestyrerinde fru Marrebæk, Bedsted

??

Sandsynligvis Kristian Østergaard, Fladskær ved Bedsted.

Sandsynligvis Katrine og Kristian Østergaard, Fladskær ved Bedsted.

Sognerådsformand Johannes Olesen med frue, Marie, og 8 børn

Knud Marrebæk, Bedsted.

Familien Lykke i Bedsted

Regningen på billedet er stilet til Jette Vestergård Østergade 5, Bedsted.

Kunne være Dorthea f. Sørensen. Datter af Karen og Peder Sigh Sørensen, gift med Magnus Jensen

Fru Carl Brændgaard, Brogaard.

Billedet relaterer til Anders Møller Hansen, Gl. Bedsted.

Frk. Karen Hansine Simonsen

Lærerinde frk. Karen Hansine Simonsen

Anna Munkholm, Gl. Bedsted.

Gårdejer Johannes Søndergaards 2 små piger, Horsfeldt.

Gårdejer Johannes Søndergaards 2 små piger, Horsfelt

Petrea Jensen, Hunskjær skole

Jens Thomsens 2 små børn, Vilhelmsminde, Bedsted. Samme som 1684

Jens Thomsens 2 små børn, Vilhelmsminde, Bedsted. Samme som nr. 1683

Jens Chr. Jensens lille pige, Villerup-Bedsted

Telefonformand Sørensen, Bedsted

Hans Haaning

Henny M. Pedersen

Refererer til: Lærer Niels Dybdahl, Kirkebyskolen pr. Bedsted.

Dora & Lise Kjærgård, Bedsted

Charlotte Nielsen

Jesper Andersen, søn af Kirsten & Isak Andersen

Vera Kjærgård og Johannes Hove

Dorthea Gramstrup

Tormine Thomsen ./. Mads P. Nørgaard, Horsfelt.

Inga Jensen, Bedsted.

Fru Nedergaard

Noteret til: Vang Christensen. Bedsted

Karen Harboe, "Søndergård", Horsfelt Bedsted.

Marie Nielsen ./. Ole Olsen, Ørumby, Bedsted.

Martha Madsen, "Grøntoft".

Fru Frederikke Frederiksen, Ørum, Bedsted.

Maren Frederiksen, "Hellebjerg", Ørum - Bedsted.

Henry Thiesen, Hvidbjerg.

Birgith Nielsen

Anni Koldtoft

Krista Nielsen

Jens Hilligsø, "Nu Ørumgård" Bedsted.

Dyrlæge Marbæk

Postbud Thomas Peter Jensen.

Jens Nielsen Josefsen, Lyngby - Bedsted.

Laurids Bang Larsen, Spolum - Bedsted.

Peter Vilhelmsen

Peter Dam, søn af ølbrygger Dam. Eller Karl Emil Madsen, Tømrer, Bedsted

Ref. til, Emil Nielsen, Brydbjerg, Bedsted.

Godtfred Jensen født 1905

Arbejdsmand Bent Verner Søgaard, Gl. Bedsted

Peder Stefansen (f. 1908), landmand

Johannes Jensen (Balsby) (1905-1968), gårdejer

Bangsgaard Bach

Christian Poulsen, vognmand i gl. Bedsted (død)

Chr. Mikkelsen, "Kirkehuset", Bedsted.

Refererer til Kirstine Poulsen, Vestervigvej, Bedsted.

Lea og Herdis Jespersen

Jens Merholms kammerat

Peter Bangsgaard Bach

Lis Lind

Hilda Nørbjerg

Karl Johan Madsen

Godtfred Jensen, Bedsted

Peder Nielsen født 1905 i Gl. Bedsted

Svend Åge Christensen

Anders Møller, Bedsted.

Alfred Ringgaard

Svend Melbye

Knud Christensen, automobilforhandler

Henrik Laurits Henriksen

Lilly Elinora Olesen

Villy Poulsen, Horsfeldt

Ingeborg Olesen, Bedsted.

Helga & Ove Henriksen

Agner Slavensky, Bedsted.

Gurli Madsen

Margrethe Thomsen ./. Laurids Nielsen, Villerup. 6 unge mennesker.

Poul Poulsen, Spangbjerg pr. Bedsted.

Aase Fugelsang

Anthon Ginnerup Toftdahl (1898-ca.1981), gårdejer

Ejler Madsen m.fl.

Morten Chr. Mortensen og frue m. datter Klara

Tre sønner af Søren Bisgaard

Fru Mads Chr. Leed, Horsfeldt pr. Bedsted.

Erik og Ruth Møller Hansen

Fru Laurids Bovbjerg, Horsfeldt pr. Bedsted.

Anna Pedersen og Poul Jensen

Marie Krag og Hans Morsing

Lis Bonde

Rita & Mogens Bonde Christensen

Hilda & Poul Fris, Bedsted

Bodil og Eigil Rysgård, Bedsted

Dorthe og Eigild Pedersen. Bedsted

Gertrud og Therkild Søndergård, Bedsted

Fru Jens Hove, Spangbjerg pr. Bedsted.

Fru Steffensen, Spangbjerg / Bedsted.

Elly & Knud Erik Bangsgård. Bedsted.

Hanne & Tage Jensen

Hanne og Tage Jensen, Bedsted

Henning Fabrisius, Bedsted.

Ulla Nielsen

Ellen og Erik Madsen, Bedsted.

Birthe Bendtsen, Harregård, Bedsted.

Dora Kjærgaard, Bedsted

Asta Vester, Bedsted.

Birthe og Bjarne Bendtsen, Harregård, Bedsted

Grethe og Leif Thomsen, Bedsted / Hassing

Anne Lis Nielsen og Svend Graversen

Foldager, Søvang Teglværk.

Tage Skovsted, Bedsted/ Holstebro.

Tove og Kristian Nielsen, Bedsted

Chr. Andersen og frue med 4 børn, Tandrup Mark, Bedsted

Charles Nielsen, Gl. Bedsted.

Malermester Lars Peter Madsen, Bedsted

Søskendeflok

Landmand Johannes Dahlgård, Spangbjerg. pr. Bedsted.

Karl Krabbe Nielsen med familie

Eva Thomsen, Bedsted.

Jens og Karl Krabbe Nielsen med familie

Gerda og Mads Peter Nørgaard med familie

Gerda og Mads Peter Nørgaard med familie

Familien Henry Smed, Bedsted.

Kristian Klit & Karen Margrethe Nielsen

Margit Andersen

Rune Bjerregaard

Henry Olsen, Bedsted

Chr. Nielsen, Bedsted

Johannes Hove og Vera Kjærgård

Knud Thing Kristensen / Nanna Korsgård

Karl Hansen el. Madsen

Robert Stauersbøl

Theodor Møller Gl. Bedsted.

Astrid Eriksen, "Salling Ungdomsskole" Jebjerg St.

Else Søndergaard og Karen Godiksen, Bedsted.

Til venstre Else Søndergaard og Karen Godiksen, Bedsted.

Mette Henriksen, "Højspændingsværket" Bedsted.

Nicoline Jespersen (født Vodstrup), Bedsted, gift med murermester Anton Jespersen Brydbjerg, Bedsted.

Katrine Brændgaard, Bedsted.

Nicolaj Hansen og frue, Ingeborg, Bedsted

Anton Jensen, Tandrup Mark, Bedsted.

Murer Hansen og frue, Bedsted.

Anna Knudsen - enke efter Andreas Knudsen, Bedsted.

Jakob Pedersen, "Fuglsang", Bedsted.

Jens Nielsen, "Habæk", Bedsted.

Ingvard Nørgaard, "Ny Ørumgård", Bedsted.

Købmand Mogensen, Bedsted.

Kristian E. Madsen ./. husmand Jens P. Madsewn, Bedsted.

Martha Madsen Lyngby, Bedsted

Marie Bisgaard ./. vognmand Kjærgaard, Bedsted.

Glasplader fra Vestervig, Frk. Vinther, Bedsted.

Kirstine Eriksen ./. P. Tøgersen, Bedsted.

Frk Marrebæk, Bedsted

Frk. Marrebæk, Bedsted

Fru bager Madsen, Bedsted.

Maler Madsens drenge i værksted i Bedsted.

Tømrer Anton Jensen Thandrup, Bedsted

Maler Madsens børn, 2 drenge og 1 pige, Bedsted.

Maler Madsens lille pige Ellen Raadal + 1 stor pige, Bedsted.

Tømrer Anton Jensens barn, Tandrup - Bedsted.

Nikolette og Karl Tølbøl Pedersen, "Solvang", Bedsted.

Peter Houmøller, Bedsted. Peter Houmøller gør tjeneste i kystartilleribatallionen i 1915-1916.

Peter Houmøller, Bedsted. På fiskeriskole i Esbjerg o.1920.

Peter Houmøller, Bedsted. Indlagt på infirmeriet i København

Smed Moselund, Bedsted

Clara Bjerregaard, Bedsted.

Hanne Bangsgaards folkedansegruppe

Poul Jensen

Bedsted Fjernvarme. De er her fotograferet, engang sidst i 1970

Børge Olsen, Bedsted 1989

Mads Peter Nørgård i Bedsted Misionshus, 1989

Mads Peter Nørgård med Bedsted kirke i baggrunden, 1989

Stående og overrækker gave, Postbud Vilhelm Nielsen, Bedsted - 1989

Lærer kjeld Jensen, Bedsted - inskruktør for Fyrspillerne i Lyngby, 1990

Anna F. Clausen & Jens Peter

Else Johanne & Mads Høj Clausen

Fiskehandler Carl Svendsen

Marie Christensen

Høst.

Verner Nielsen

Else Marie Nielsen, Bedsted

Verner Nielsen

Niels Marinus Nielsen

Anna(født Vangsgård)og Evald Christensen Bedsted

Katrine & Kristian Østergaard

Distriktsjordemoder i Bedsted Anine Jensen

Mette & Anton Sørensen

Eigil Bjørn, Gudrun, Mejner

Sørensen

Anna Pedersen, 16 år

Anne Marie Møller

Grethe Lyngs

Bedsted i 1950-erne

Mand med kreatur

Maskinmester karl Christensens første bil år ca. 1918 - 19

Clara Nielsen, Vittrup ved Bedsted.

Anton Krabbe ?, Gl. Bedsted.

Gartner Ejner Nielsen

Familien Knudsen

Familien Knudsen

Bedsted 1906.

Inger Christensen, Bedsted

Niels Jensen "Væver", Gårdejer i Horsfeldt.

Henriette og Laurids Bovbjerg, Horsfeldt

Ida og Johanne Nielsen begge gift Agesen.

Kirsten Grave, Bedsted

Mette Larsen, Bedsted.

Potræt af Asta og Jens Skårup Hedegaard, Bedsted.

Skomager Peter Nedergaard, Bedsted.

Anne Vodstrup og Mette Larsen

Ruth Poulsen, Gl. Bedsted.

Christen Christensen m. hustru

Niels Damsgaard

Else Søndergård

Anne Thøgersen

Marie Nørgaard 1935.

Carl Troelsgaard

Chr. Nørgaard, Horsfeldt pr. Bedsted.

Børn af Karen og Kristian Lykke, Bedsted

Anna og Chr. Kjærgård

Kirsten Koldtoft & Isak Andersen

Aage Nielsen, Gl. Bedsted.

Ingeborg og Jacob Madsen, Tandrupmark, Bedsted.

Gerda og Børge

Niels Chr. Kjær, Bedsted.

Cykelhandler Andersen, Bedsted.

Rosa Nielsen

Emanuel Larsen, Bedsted.

Annelise og Arne

Jakob Kristensen, Spangbjerg pr. Bedsted.

Vilhelm Agesen "Ravnsborg" pr. Bedsted.

Mekaniker Knud Christensen, Bedsted.

Chr. Lassen, Spolum, pr. Bedsted.

Jens, Per og Ole Vodstrup Jensen

Jens Vodstrup Jensen, Bedsted.

Margrethe Nielsen

Valdemar Christensen, Bedsted.

Benny Knudsen, Østergade Bedsted.

Nora og Ebba Bertelsen

Marie og Albert Hove

Radiotekniker Evald og Else Lauridsen, Bedsted.

Vognmand Nielsen, Bedsted.

Mekaniker Andersen, Bedsted.

Maren Gregersen

Kathrine Miltersen og hendes mand

Alfred Kjærgaard, Bedsted.

Johanne og Alfred Kjærgaard

Salamon Nielsen "Sønderbjerregaard" Bedsted.

Niels Dybdahl

Karen Skovsted

Anna Nedergaard

Hanne Borre Andersen

Dyrlæge Andersens Datter, Bedsted.

Elly Heedegaard, Højgaard. Bedsted.

Fru Knud Marbæk, Bedsted.

Herdis Sørensen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Thea Vodstrup

Biografejer Raghild Bjerre

Erhard Christensen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Elly Heedegaard, Højgaard. Bedsted.

Minna Jensen

Nora Sørensen

Lilly Elinora Andersen, Bedsted

Karen Vilesen, Vittrup pr. Bedsted.

Magda Marie Christensen

Oda Facius

Chr. Langballe, Bedsted.

Enkefru Anne Lützhøft, Tandrup pr. Bedsted.

Anna Worm Nielsen, Bedsted.

Aase Bjerre

Ragnhild Bjerre

Marius Jensen

Else Olsen, Bedsted.

Overportør Odereshede, Bedsted.

Anna Krabbe Nielsen

Gerda Bisgaard, Spangbjerg pr. Bedsted.

Gerda Bisgaard, Spangbjerg pr. Bedsted.

Lea Jespersen

Elly Nielsen, Bedsted.

Alfred Olsen

C. Wensien

Viggo Ringgaard

Evald Møller Jensen

Evald Møller Jensens børn

Alfred Olesen

Peder Pedersen

Preben Tage Nielsen

Niels Peter Kristeensen

Bent Hansen