Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted Alléstræde

1/8

Alléstræde

Datering: 1991

Huset på hjørnet af Allestræde og Kastet har tidligere været beboelse og kontor for Sørensens Tømmerhandel, som lå på den anden side af Kastet. Siden restaurering i midten af 1980-erne, har Thisted Andelsboligforening haft kontor her.

Billednr: 780