Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Herregaarden Egebaksande

66/70

1946

Vang - Tvorup 1946. Egebaksande.

Fotograf Sylvest Jensen. reg. 19.2.2021 på Vangsaa Arkiv. 

Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Billednr: 108679