Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Herregaarden Egebaksande

Hvem kender personer?

Broen over kanalen ved Snejstrup

Sjørring sø. 1857

Kaptajn Jagd

Egebaksande høstfolk

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande. Folkehold

Folkeholdet på Egebaksande

Egebaksande. Høstarbejder

Kaptajn J. C. H. C. Jagd

Kristen Madsen (Rend Kræn Masen).

Egebaksande. Arbejdersstyrken

Egebaksandes folk 1920

Egebaksande. Folkehold

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Herregaarden Egebaksande

Egebaksande. Høstgilde

Egebaksande. Høstgilde

Egebaksande

Høstarbejde på Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande år ?

Egebaksandes høstfolk

Egebaksandes høstfolk

Soldater indkvarteret på Egebaksande

Egebaksande

Egebaksandes Avlsbygninger

Egebaksande

Egebaksande. Bestyrer Georg Olsen

Egebaksande

Egebaksande

Måske Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

Soldater på Egebaksande 1937.

Egebaksande Grusvejen

Vejbroen ved Egebaksande

Herregaarden Egebaksande.

Egebaksande

Egebaksandes. Frømark

Egebaksande

Egebaksande

Egebaksande

1946

1951

1961

Egebaksandevej 18

2020