Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Herregaarden Egebaksande

68/70

1961

Vang - Tvorup 1961. Egebaksande.

Aalborg Luftfoto. reg. 19.2.2021 på Vangsaa Arkiv. 

Foto: Aalborg Luftfoto

Billednr: 108681