Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Herregaarden Egebaksande

39/70

Egebaksande. Høstgilde

Datering: 1910

Vang 1910. Herregaarden Egebaksande. Høstfolk.
På billedet ses bl.a. Anders Jensen fra Tilsted.
reg. 7.2.2000 på Thisted Arkiv.

Billednr: 2526