Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Herregaarden Egebaksande

15/70

Egebaksande. Arbejdersstyrken

Datering: 1929

Vang 1929. Egebaksande. Arbejdersstyrken sommeren dette år.

 

Siddende fra venstre: Jens Sørensen, Aage Yde, Otto Christensen, Thorv. Poulsen, N. Christensen (Kokkedal), Alfred Madsen, Søren Yde og Martin Larsen.

Stående i midten fra venstre: P. Christensen(Fink), Johannes Hansen, Anker Jensen, Chr. Madsen, Anton Pedersen, Chr. Bechmann, Chr. Christensen, Chr. P. Trab og bestyrer Olsen.

 

Stående bagest fra venstre: Thorvald Jensen, Svend Jensen, Anders Yde, Ejner Jensen og Chr. Nielsen(Fink).

reg. 25.10.2006.

 

 

12-02-2022  :
Sjovt og se min farfar som bestyrer hr Olsen

Billednr: 2551