Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Herregaarden Egebaksande

12/70

Egebaksande. Høstarbejder

Datering: 1930

Vang 1930. Egebaksande. Høstarbejder i marken.
Set fra venstre: nr. 1 Mikael Skaarup, nr. 3 Aage Yde, nr. 4 Marius Pedersen, nr. 6 Harry Jensen.
Oplyst af tømrer Kusk, Hundborg. 1990.
reg. 23.1.2007 på Thisted Arkiv.

Billednr: 2556