Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Herregaarden Egebaksande

43/70

Egebaksande år ?

Vang år ?. Egebaksande Karle.
Billedet er i Hundborg Arkiv. Scannet af Vangsaa Arkiv 12.2.2008

Billednr: 2575