Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Herregaarden Egebaksande

6/70

Egebaksande

Datering: 1932

Vang 1932. Egebaksande. 
Fra venstre: Peter Fink, Theodor Vestergaard, Beckam, Niels Kokkedal, Ejner Møller Jensen (født i faddersbøl, bor i Stenbjerg), Alfred Madsen (Udmark), Thorvald Poulsen( Førgaard).
Forrest: Mette Bundgaard, Marta Marie Madsen (Udmark).
Oplyst af Elna og Poul Poulsen, Hundborg, juni 1990.
reg. 23.1.2007 på Thisted Arkiv.

Billednr: 2577