Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Vang - Tvorup - Herregaarden Egebaksande

1/70

Hvem kender personer?

Egebaksande.
Billede modtaget af Elly Kanstrup. reg. 22.8.2012 på Vangsaa Arkiv.

Billednr: 51882