Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Thisted Borgerskole

Lærer Ove Frederiksen

Lærer Ove Frederiksen

Knud Østergaard Nielsen, ca. 10 år gammel..

Thisted borgerskole

Thisted Borgerskole

Ellen Nielsen

Peder Nielsen

Poul Møller

Skoleinspektør Anders Larsens bolig

Skoleinspektør Anders Larsens bolig

Skoleinspektør Anders Larsens bolig

Skoleinspektør Anders Larsens bolig

Skoleinspektør Anders Larsens bolig

Lærere på Borgerskolen

K.K.Spanggaard

Gerda Nørby

C. Nørgaard

Niels Nørby

Graves Nørgaard

Christian Christensen

Anders Chr. Andersen

Mette Marie Agerholm

Mads Smed Andersen

J.J. Hansen

Sofie Juliane Høeg

Mathilde Henke

P.A. Hjerbech

Peter Hansen Helles

Marie Henriette Henke

Kirstine Joest

A.Chr. Hald

J.F. Eberhardt

Jensine Jefsen

Svend S. Jensen

Henriette Østerbye

Emma Tetens

Hedevig Petersen

Marie Preuss & Mariane Bjørndal

Sonnicha Sonnichsen

H. Pedersen

Herman Poulsen

M. Røn Nielsen

Rasmus J. Rose

Thisted Borgerskole ca. 1952, Erland Christensens klasse i klasselokalet

Thisted Borgerskole ca. 1952, Erland Christensens klasse

Thisted Borgerskole ca. 1927, Erland Christensens klasse

Borgerskolens idrætsdag, 1936.

Borgerskolens idrætsdag, 1936.

Amtscentralen for undervisningsmidler

Amtccentralen for undervisningsmidler

Borgerskolens idrætsdag, 1936.

Vildsund 1926

Sjørring Vold, 1931

Tyge Anker Skaarup

Thora Skousen

Skoleinspektør Larsen

Niels Skov Sørensen

Lærerpersonalet på udflugt

Lærerudflugt til Sjørring kirke

Lærerudflugt til Ashøje

Lærerværelset

Lærerpersonale

Lærerpersonale 1944

Lærerstaben 1926

Lærerpersonale 1907

Lærere ca. 1914-15

Lærere 1945

Lærere, 1926

Lærere, 1926

Lærere, 1926

Lærere

Lærere på udflugt - navne

Lærere på udflugt

Luftfoto

Kulturcenter

Borgerskolen som kulturcenter

Kulturcenter

Kulturcenter

Kulturcenter

Josephine F. M. Stade

H.P. Thygesen

H.P. Thygesen

Gruppebillede

Gruppebillede

25 års jubilæum for 7.A og 7.B

Udflugt til Vildsund

Udsmykning

Udsmykning

Udflugt til Sjørring Volde med 3.F

3.E på Sjørring Volde

Udflugt til Sjørring Volde - navne

Udflugt til Sjørring Volde

Udflugt til Sjørring Volde

Udflugt til Sjørring Volde

Udflugt til Nors Sø - navne

Udflugt til Nors Sø

Udflugt til Ashøje, årg. 1929-30 - navne

Udflugt til Ashøje, årg, 1929-30

Udflugt til Ashøje, 5.C

Udflugt til Ashøje, 6.C

Udflugt til Ashøje, 4.D

Udflugt

Udflugt

Udflugt

Udflugt

Udflugt

Udflugt

Udflugt

Udflugt

Udflugt til Sjørring Volde, 3.C

Udflugt

200 års fest

Før sommerudflugten

Thisted Borgerskole

Borgerskolen

Borgerskolen

Borgerskolen

Borgerskolen

Tandlægebussen

Tandlægebussen

Tandlægebussen

Tandlægebussen

Tandlægebussen

Tandlægebussen

Tandlægebussen

Skoleudflugt

Skolernes Motionsløb

Skolernes Motionsløb

Skolernes Motionsløb

Skolernes Motionsløb

Skolernes Motionsløb

Skolernes Motionsløb

Skolekomedie

Skolekomedie

Skolekomedie

Skolekomedie

Skolefest

Skolefest

Skolefest

Skolefest

Skolefest

Skolefest

Skolefest

Skolefest

Skolefest

Skolefest

Skolefest

Skolefest

Skolefest

Skolebespisning

Skolebespisning

Skolebespisning

Skolebespisning

Skolebespisning

Skolebespisning

Skak

Skak

Radiointerview

Lærer Bangsgaard med klasse

Lærer Bangsgaard med klasse

Københavnertur

Københavnertur

Københavnertur årg. 1937-38

Københavnertur

Københavnertur

Københavnertur

Konkurrence om ungdomsarbejdsløshed

Konkurrence om ungdomsarbejdsløshed

Fl. Martensen-Larsen

Konkurrence om ungdomsarbejdsløshed

Konkurrence om ungdomsarbejdsløshed

Juleafslutning

Juleafslutning i kulturcenteret

Juleafslutning i kulturcenteret

Færdselslære

Færdselslære

Færdselslære

Featureuge

Featureuge

Featureuge

Engelsk gæstelærer

Engelsk gæstelærer

Engelsk gæstelærer

Borgerskolens orkester

Borgerskolens elever

Borgerskolen

Bazar

Bazar

Bazar

Balletundervisning

Balletundervisning

Balletundervisning

Balletundervisning

Balletundervisning

Balletundervisning

Amatørkomedie

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

100 års jubilæum

50 års dag

50 års dag

Årsafslutning

Soldatermaleri

Soldatermaleri

Soldatermaleri

Soldatermaleri

Soldatermaleri

Soldatermaleri

Soldatermaleri

Soldatermaleri

Soldatermaleri

Soldatermaleri

Soldatermaleri

Vestre Borgerskole

Vestre Borgerskole

Thisted Borgerskole

Thisted Borgerskole

Set fra Skolegade

Borgerskolens gård

Borgerskolen

Interiør

Borgerskolen

Borgerskolen

Borgerskolen

Skolegården

Set fra skolegade

Ny fløj

Ny fløj

Ny fløj

Ny skolegård

Ny skolegård

Gårdspladsen

Thisted Vestre Skole

Thisted Vestre Skole

Vestre Borgerskole

Vestre skole i Thisted