Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tro i Thy

45/61

Tro i Thy

På korets søndre sidevæg ses en række figurer skåret i træ. Det forestiller 1o af de 12 apostle. De sidste to apostle er anbragt et andet sted i kirken.

Foto: Uffe Larsen, Bedsted

Billednr: 38353