Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tro i Thy

44/61

Tro i Thy

Den romanske døbefont fra o.1200 er anbragt oven for trappen til koret, næsten midt for alteret. Midt på altertavlen ses Jomfru Maria med Jesusbarnet. Ved vinduet en stor, fritstående lysestage.

Foto: Uffe Larsen, Bedsted

Billednr: 38354