Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tro i Thy

22/61

Tro i Thy

Her ses pulpituret - en slags balkon - i Ydby kirkes vestende. Billederne viser Jesus (i midterste felt), omgivet af de tolv apostle. På de to stolper sidder små billeder af Ydby kirke under og efter sidste brand i 1742. Da brændte alt kirkens træværk, men da Vestervig som tidligere nævnt netop havde fået ny altertavle, kunne Ydby overtage Vestervigs gamle tavle.

Foto: Uffe Larsen, Bedsted

Billednr: 38376