Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Tro i Thy

21/61

Tro i Thy

Efter vestkystkirkerne skal vi nu se på nogle of Sydthys indlandskirker. Her er det Ydby kirke, hvis nordmur blev sat om midt i 1980-erne. Et sagn fortæller, at bronzealderhøjen på kirkegården gemmer på en skat. Når Ydby kirke er brændt 3. gang - den er brændt to gange - må man grave skatten ud, og denne kan da betale opførelsen af en ny kirke.

Foto: Uffe Larsen, Bedsted

Billednr: 38377