Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Byråd og udvalg i Thisted gl. og ny kommune

Thisted kommunes økonomiudvalg 1998-2001

Thisted kommunes økonomiudvalg 1994-1997

Thisted kommunes økonomiudvalg 1990-1993

Thisted kommunes økonomiudvalg 1986-1989.

Thisted kommunes økonomiudvalg 1982-1985

Thisted kommunes økonomiudvalg 1982-1985

Thisted kommunes økonomiudvalg 1978 - 1981

Thisted kommunes økonomiudvalg 1970 - 1973

Thisted kommunes økonomiudvalg 2002 - 2005.

Thisted byråd 2006.

Thisted byråd 2002 - 2005

Thisted byråd 1998 - 2001

Thisted byråd 1994 - 1997.

Thisted byråd 1990-1993.

Thisted byråd 1978 -1981.

Thisted Byråd 2007 - 2009, sammenlægningsudvalget.

Renseriejer Verner Stage 1962-1966

Renseriejer Ejner Østergaard 1962-1966

Thisted byråd 1962 - 1966. Overlærer Marius Jørgensen

Thisted byråd 1962 - 1966. Opsynsmand P. Borgaard

Thisted byråd 1962-1966 Møbelfabrikant Knud Nielsen

Thisted byråd 1962-1966. Murermester Knud Aage Steffensen.

Thisted byråd 1962 - 1966. Lokomotivfører Ib Asmussen.

Thisted byråd 1962 - 1966. Husmoder, fru Sidsel Marie Petersen

Thisted byråd 1962-1966. Glarmester Svend Odgård.

Thisted byråd 1962-1966. Fuldmægtig Hans Bylund.

Thisted byråd 1962 - 1966 .Ekviperingshandler Eigil Møller

Thisted Byråd 1962-1966. Borgmester Aksel Mikkelsen.

Thisted byråd 1962-1966. Bogtrykker Kai Abildgaard Jacobsen.

Thisted byråd 1962-1966. Arkitekt Poul Hansen.

Thisted byråd 1962-1966. Slageridirektør Henning Clausen Christensen.

Thisted byråd 1958 - 1962 . Typograf Kai Abildgaard Jacobsen

Thisted byråd 1958 - 1962 . Renseriejer Werner Stage

Thisted byråd 1958 - 1962. Redaktør Holger Hebsgaard

Thisted byråd 1958 - 1962. Overlærer Marius Jørgensen

Thisted byråd 1958 - 1962. Overlærer E. Steensgaard

Thisted byråd 1958 - 1962. Opsynsmand P. Borgaard

Thisted byråd 1958 - 1962 .Måleraflæser Oscar Andersen

Thisted byråd 1958 - 1962. Lokomotivfører J. N. Bæk,

Thisted byråd 1958 - 1962. Kassererske Elna Bohm

Thisted byråd 1958 - 1962. Inspektør F.C. Frandsen

Thisted byråd 1958 - 1962.Husmoder, fru Sidsel Marie Petersen

Thisted byråd 1958 - 1962 .Ekviperingshandler Eigil Møller

Thisted byråd 1958 - 1962 , Borgmester Aksel Mikkelsen

Thisted byråd 1958 - 1962. Blikkenslagermester Niels Skaarup

Thisted byråd 1958 - 1962. Arkitekt J. F. Iversen

Thisted byråd 1958 - 1962. Tømrersvend Henning Borup

Thisted byråd 1958 - 1962. Sparekassedirektør Ravn Klausen

Thisted byråd 1954 - 1958 .Slagtersvend Poul Poulsen

Thisted byråd 1954 - 1958 . Renseriejer Werner Stage

Thisted byråd 1954 - 1958. Opsynsmand P. Borgaard

Thisted byråd 1954 - 1958 . Oplagsleder Chr. Søndergaard Larsen

Thisted byråd 1954 - 1958 .Måleraflæser Oscar Andersen

Thisted byråd 1954 - 1958 . Manufakturhandler Peter Jensen

Thisted byråd 1954 - 1958. Malermester Ove Pedersen

Thisted byråd 1954 - 1958. Lærer Marius Jørgensen

Thisted byråd 1954 - 1958. Lokomotivfører J. N. Bæk,

Thisted byråd 1954 - 1958 , Landsretssagfører K. Hjerrild Nielsen

Thisted byråd 1954 - 1958 .Inspektør F.C. Frandsen

Thisted byråd 1954 - 1958. Frk. Karen Aaberg

Thisted byråd 1954 - 1958. Direktør H. Dolleris

Borgmester Aksel Mikkelsen

Thisted byråd 1954 - 1958 , Arkitekt I. F Iversen

Thisted byråd 1954 - 1958 . Typograf Kai Abildgaard Jacobsen

Thisted byråd 1950 - 1954. Redaktør Clemmen Brunsgaard

Thisted byråd 1950 - 1954. Opsynsmand P. Borgaard

Thisted byråd 1950 - 1954. Maskinmester E. Mortensen

Thisted byråd 1950 - 1954. Malermester Ove Pedersen

Thisted byråd 1950 - 1954. Lærerinde Fru H. Hove-Nielsen

Thisted byråd 1950 - 1954. Lærer Marius Jørgensen

Thisted byråd 1950 - 1954. Læge V. Prior Larsen

Thisted byråd 1950 - 1954. Lokomotivfører J. N. Bæk, 26.01.1954.-.31.03.1954

Thisted byråd 1950 - 1954. Gårdejer J. Riis Jensen

Thisted byråd 1950 - 1954. Fru B. Bjerregaard

Thisted byråd 1950 - 1954. Frk. Karen Aaberg

Thisted byråd 1950 - 1954. Entreprenør Ole Jensen

Thisted byråd 1950 - 1954. Direktør H. Dolleris

Thisted byråd 1950 - 1954. Direktør Aksel Mikkelsen

Thisted byråd 1950 - 1954. Direktør A.O. Arentsen

Thisted byråd 1950 - 1954. Borgmester og skatterådsformand Chr. Iversen 1948 - 1950.

Thisted byråd 1950 - 1954. Aflæsser Oscar Andersen

Thisted byråd 1950 - 1954. Skatterådsformand N. Riis.

Thisted byråd 1946 - 1950 Snedkermester Ejner Jensen

Thisted byråd 1946 - 1950 Skolebetjent A. Mortensen

Thisted byråd 1946 - 1950. Redaktør Clemmen Brunsgaard

Thisted byråd 1946 - 1950 Redaktionssekretær V. Ravnemose

Thisted byråd 1946 - 1950 Murermester K.K. Johannesen

Thisted byråd 1946 - 1950. Maskinmester E. Mortensen

Thisted byråd 1946 - 1950. Maltgører Ocsar Madsen

Thisted byråd 1946 - 1950. Malermester Ove Petersen

Thisted byråd 1946 - 1950. Lærerinde Fru H. Hove-Nielsen

Thisted byråd 1946 - 1950. Lærer Marius Jørgensen

Thisted byråd 1946 - 1950. Kriminalbetjent Alsted Christensen

Thisted byråd 1946 - 1950. Fru M. Høegh Nielsen

Thisted byråd 1946 - 1950 Frk Karen Aaberg

Thisted byråd 1946 - 1950. Entreprenør Ole Jensen

Thisted byråd 1946 - 1950. Direktør Aksel Mikkelsen

Thisted byråd 1946 - 1950. Direktør A.O. Arentsen

Thisted byråd 1946 - 1950 . Borgmester S. Bjerregaard, var der til sin død i 1948. Hvorefter Iversen blev borgmester

Thisted byråd 1946 - 1950. Borgmester og skatterådsformand Chr. Iversen 1948 - 1950.

Thisted byråd 1946 - 1950. Sparekassedirektør Ravn Klausen

Thisted byråd 1943 - 1946. Vagtmester P. Nørgaard

Thisted byråd 1943 - 1946. Stenhuggermester W. Sanderhoff-Jensen

Thisted byråd 1943 - 1946. Redaktør Kjeld Jensen

Thisted byråd 1943 - 1946. Maskinarbejder Lars Toftdahl

Thisted byråd 1943 - 1946. Lærer Marius Jørgensen

Thisted byråd 1943 - 1946. Landstingsmand, murermester A. Hvid

Thisted byråd 1943 - 1946. Kommunekasserer Erik Andersen

Thisted byråd 1943 - 1946. Frøken Karen Aaberg

Thisted byråd 1943 - 1946. Entreprenør Ole Jensen

Thisted byråd 1943 - 1946. Direktør Aksel Mikkelsen

Thisted byråd 1943 - 1946. Direktør A.O. Arentsen

Thisted byråd 1943 - 1946 . Borgmester S. Bjerregaard

Thisted byråd 1943 - 1946. Aflæsser Oscar Andersen

Thisted byråd 1943 - 1946. Viceborgmester Chr. Iversen

Thisted byråd 1943 - 1946. Tømrermester Otto Gravesen

Thisted byråd 1943 - 1946. Stenhuggermester W. Sanderhoff-Jensen

Thisted byråd 1937-1943. Skotøjshandler M. Overgaard.

Thisted byråd 1937 - 1943. S. Bjerregaard, sagfører, cand.jur. ridder af Dannebrog.

Thisted byråd 1937 - 1943. Remissearbejder Anders Jensen.

Thisted byråd 1937-1943. Redaktør Kjeld Jensen

Thisted byråd 1937-1943. Portner Anton Nielsen.

Thisted byråd 1937-1943. Murer Johannes Christensen.

Thisted byråd 1937 - 1943. Lærer M. Jørgensen.

Thisted byråd 1937 - 1943. Lærer F. Antonsen.

Thisted byråd 1937 - 1943. Landstingsmand, murermester A. Hvid.

Thisted byråd 1937-1943. Jernbanepakmester K. Jensen

Thisted byråd 1937 - 1943. Frøken Karen Aaberg.

Thisted byråd 1937-1943. Fabrikant Chr. J. Støjberg

Thisted byråd 1937 - 1943, Entreprenør Ole Jensen,

Thisted byråd 1937 - 1943. Direktør Richard Hove.

Thisted byråd 1937 -1943. Borgmester Iversen

Thisted byråd 1937 - 1943 .Aksel Mikkelsen

Thisted byråd 1937 -1943. Vagtmester Jens P. Nørgaard

Thisted byråd 1933 - 1937. Træhandler P.C. Aarslev.

Thisted byråd 1933 - 1937. Tricotagehandler Marie Hansen.

Thisted byråd 1933 - 1937. Stenhuggermester Sanderhoff-Jensen

Thisted byråd 1933 - 1937. Skorstensfejermester Brøchner Poulsen.

Thisted byråd 1933 - 1937. Regnskabsfører E. Skovgaard.

Thisted byråd 1933 - 1937. Redaktør N. Ravnemose.

Thisted byråd 1933 - 1937. Skatterådsformand Chr. Iversen.

Thisted byråd 1933 - 1937. Murermester A. Hvid.

Thisted byråd 1933 - 1937. Murer Johannes Christensen.

Thisted byråd 1933 - 1937. Lærer M. Jørgensen.

Thisted byråd 1933 - 1937. Frøken Karen Aaberg.

Thisted byråd 1933 - 1937. Detaillist M. Overgaard.

Thisted byråd 1933 - 1937. Borgmester S. Bjerregaard, sagfører, cand.jur. ridder af Dannebrog.

Thisted byråd 1933 - 1937. Vagtmester P. Nørgaard.

Thisted byråd 1933 - 1937. Stenhuggermester Sanderhoff-Jensen.

Thisted byråd 1933 - 1937. Skræddermester Dybdahl Nielsen.

Thisted byråd 1933 - 1937. Redaktør N. Ravnemose.

Thisted byråd 1929 - 1933. Pakmester Chr. Christiansen.

Thisted byråd 1929 - 1933. Murermester A. Hvid.

Thisted byråd 1929 - 1933. Lærer M. Jørgensen

Thisted byråd 1929 - 1933. Købmand Carl Berg .

Thisted byråd 1929 - 1933. Glarmester Chr. Johansen.

Thisted byråd 1929 - 1933. Frøken Karen Aaberg.

Thisted byråd 1929 - 1933. Entreprenør Ole Jensen,

Thisted byråd 1929 - 1933. Dommerfuldmægtig S. Bjerregaard.

Thisted byråd 1929 - 1933. Direktør Sørensen

Thisted byråd 1929 - 1933. Direktør Fr. Bredahl.

Thisted byråd 1929 - 1933. Skatterådsformand Chr. Iversen.

Thisted byråd 1929 - 1933. Vagtmester P. Nørgaard.

Thisted byråd 1925 - 1929. Tømrermester P. Kjellerup.

Thisted byråd 1925 - 1929. Skomagermester J.P. Hansen.

Thisted byråd 1925 - 1929. Sagfører, konsul Th. Thomsen.

Thisted byråd 1925 - 1929. Redaktør N. Ravnemose.

Thisted byråd 1925 - 1929.Pakmester Chr. Christiansen.

Thisted byråd 1925 - 1929. Malermester Østerbye.

Thisted byråd 1925 - 1929. Lærer Chr. Nørgaard.

Thisted byråd 1925 - 1929. Købmand Carl Berg .

Thisted byråd 1925 - 1929. Forretningsfører Chr. Jørgensen.

Thisted byråd 1925 - 1929. Dommerfuldmægtig S. Bjerregaard.

Thisted Byråd 1925 - 1929. Dommer Spleth.

Thisted byråd 1925 - 1929. Avlsbruger Fr. Pedersen.

Thisted byråd 1925 - 1929. Arbejdsmand Chr. Iversen.

Thisted byråd 1925 - 1929. Vagtmester P. Nørgaard.

Thisted byråd 1925 - 1929. Stenhuggermester W. Sanderhoff-Jensen.

Thisted byråd 1921 -1925. Skomagermester J.P. Hansen.

Thisted byråd 1921-1925 . Sagfører, konsul Th. Thomsen.

Thisted byråd 1921-1925 . Redaktør Mørk Nielsen

Thisted byråd 1921-1925 . Redaktør N. Ravnemose.

Thisted byråd 1921-1925. Murermester A. Hvid.

Thisted byråd 1921-1925 . Malermester H.P. Østerbye

Thisted byråd 1921-1925 . Lærer Chr. Nørgaard

Thisted byråd 1921-1925 . Købmand Th. Christensen.

Thisted byråd 1921 - 1925. Dommerfuldmægtig S. Bjerregaard.

Thisted byråd 1921-1925 Borgmester Aaberg,- redaktør. Foto Gram

Thisted byråd 1921-1925 , Arbejdsmand Chr. Iversen.

Thisted byråd 1921-1925 .Vagtmester P. Nørgaard.

Thisted byråd 1917-1921. Propritær J. Jacobsen

Thisted byråd 1921-1925. Murermester Th. Madsen.

Thisted byråd 1917-1921. Murermester A. Hvid.

Thisted byråd 1921-1925 . Malermester H.P. Østerbye

Thisted byråd 1917-1921.Købmand R. Prohaska.

Thisted byråd 1917-1921. Købmand L. Kamp.

Thisted byråd 1917-1921. Grosserer N.L. Spangberg .

Thisted byråd 1917-1921 Direktør H.J. Ejø .

Thisted byråd 1917-1921 . Borgmester Aaberg, - redaktør.

Thisted byråd 1917-1921. Avlsbruger Jens Sørensen Christensen

Thisted byråd 1917-1921. Arbejdsmand Chr. Iversen.

Thisted byråd 1917-1921. Tømrermester J. Sørensen.