Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvidbjerg Vesten Å, Kirke mm.

Svankjær Konfirmation 23.03.1957. Hvidbjerg Vesten Aa kirke

Hvidbjerg V.Å. Kirke, Svankjær.

Hvidbjerg V.Å. Præstegård, Svankjær.

PASTOR S. K. H. KYNDAHL

HVIDBJERG VESTEN AA KIRKE

INTERIØR HVIDBJERG VESTEN AA KIRKE.

Hvidbjerg Vest å kirke

Hvidbjerg Vest å kirke

Hvidbjerg Vest å kirke

Hvidbjerg Vest å kirke

Hvidbjerg Vestenå kirke

Hvidbjerg Vesten å Kirke

1978