Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvidbjerg Vesten Å, arbejdsliv

Stutteri Horsfeldt, Jørgen Søgaard

Stutteri Horsfeldt, Jørgen Søgaard

Fisker Skjernø bøder garn

'Grimme Lykke', 1922

Tørvegravning under 2. verdenskrig

Tørvegravning under 2. verdenskrig

Personale ved Hvidbjerg V. Å. planteskole, 1923

Hørmarker ved Lyngholm

Tørverejsning ved Lyngholm

Tørvestakning ved Lyngholm

På vej til høst af rapgræs

Rapgræs køres til stationen i Bedsted

Tørverejsning ved Lyngholm

Tørvegravning ved Lyngholm

Tørvegravning ved Lyngholm

Regulering af Hvidbjerg å, 1932

Regulering af Hvidbjerg Å

Regulering af Hvidbjerg Å

Regulering af Hvidbjerg Å

Høst af frø

Høst af frø

Den gamle signalkanon

MURERMESTER NIELS CHRISTIAN HENRIKSEN

Mælkekane og snerydning

Mælkekusk Laurits Rysgård

Hørruskning ved Lyngholm

Hørruskning

Roesåning

Forårsharvning.

Høstpause i Åkjær

Ildebrand i Plantage