Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, ejendomme og deres beboere

Gård i Hedegårdene

Svindborgvej 2, Ørum, 7755 Bedsted

Fodermester? Jensen ./. A. Helligsø "Ny Ørum".

Gårdejer Anders Færgegård med frue og børn, "Hedegården", Ørum

Gammel Ørum

Gammel Ørum

Jens Thomasen, Vilhelmsminde, 1 ung pige og 1 barn.

GÅRDEN I ØRUM BY

Lodbjergvej 60

JENS MOURITZEN