Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, personer

90/99

Kjeld Hilligsøe

Datering: 1968

Gdr. Kjeld Hilligsøe, Ørum. TAT, 19.09.1968. Foto: Tage Jensen.

Foto: Tage Jensen

Billednr: 110492