Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, personer

Kathrine, Andreas & Otto Hansen

Hedvig & Andreas Hansen

Hedevig Johanne Poulsen & Andreas Hansen

Graves Gramstrup "Hedegaarden" Bedsted.

ANE OG JENS MATHIAS MOURITZEN

CHRISTIAN MOURITZEN

CHRISTIAN MOURITZEN

CHRISTIAN MOURITZEN

CHRISTIAN MOURITZEN

CHRISTIAN MOURITZEN

CHRISTIAN MOURITZEN

Dorthea og Marius Sørensen, Ørumby - Bedsted.

Morten Hilligsøe samler mågeæg på øen ved Gl. Ørum i 1973

Henry Christensen, Ørum

Peter og Sine Korsgaard

Jens Kobberø, gårdejer, sognefoged

Ingvard Petersen

Marius Sørensen, Ørum by

Frederik Frederiksens søn, Ørum, Bedsted.

Seminarist Chr. Frederiksen, Hellebjerg, Ørum-Bedsted.

Peder Chr. Sørensen ./. Niels Gisselbæk, Ørumby

Ove Bentson Jensen

2 døtre af gårdejer Anders Færgegård, "Hedegård".

Lise Poulsen, Ørum.

Lovise Sørensen

Nikolaj Andersen, Morup Mølle.

Sognefoged Chr. Kobberød, Hedehusene Sjettrup.

Viggo Kristensen, Svindborg pr. Bedsted.

Thea og Axel Lauritsen, sønnen hedder Svend, datteren Aase.

Børge Kristensen

Hother Haagaard

Jens Merholm

Allan Jensen

Ingvard Kr. Pedersen

Heine Prebensen

Hother Haagaard

Rosa Bertelsen, Ørum pr. Bedsted.

Niels Brogaard, Vilhelmsminde, pr. Mørup Mølle

Agnes Sørensen, Ørum - Bedsted.

Jens Sørensens sønner 1910

Jens Nielsen med familie

Sognefoged Chr. Kobberød "Hedegaardene" Ørum.

Valdemar Nielsen, Ørum.

Ejnar Kristensen, Svindborg, Pr. Bedsted.

Aase Christensen, Ørum.

Rigmor Yde.

Rosa Bertelsen, Ørumby.

Robert Møller, Ørum.

Carl Andersen, Ørumby.

Ebba Bertelsen, Ørumby.

Jørgen Sørensen Kanstrup.

Viktor Olesen

Jens Vestergaard, Hurup.

Lars Sørensen, Ørumby.

Landmand Mogens Langgaard Schelle Poulsen (f. 1945), Ørum/Vestervig

Oluf Schelle Poulsen (f. 1944), Hedegaarden, Ørum/Skanderborg

Niels Schelle Poulsen, "Hedegaarden", Ørum/Bedsted

Mogens Langgaard Schelle Poulsen (f. 1945), Ørum/Vestervig

Anders Møller, Ørum.

Finn Haagaard, Ørum.

Anders Christensen, Svindborg pr. Bedsted.

Poul Otto Hansen, Ørum pr. Bedsted.

Inga Yde og Raymond Olsen

Thea Rysgaard Christensen

Signe Andersen

Kirstine Nielsen, Ørum pr. Bedsted.

Grethe Bundgaard, Ørum Skole.

Anders Møller, Ørum pr. Bedsted.

Henny Dybdahl eller Ida Elisabeth Schelle?

Else Marie og Jens Nielsen.

Harald Søndergaard, Ørum pr. Bedsted.

Jette Vestergaard, Morup Mølle.

Chr. Christensen "Hedegaarde" Bedsted.

Chr. Christensen "Hedegaarde" Bedsted.

Jens Peter Fredriksen, "Hellebjerg" Ørum pr. Bedsted.

Marie Graugaard Pedersen, Ørum.

Thora Konge

Gramstrup

Gudrun Kristine Isaksen og Jens Nørgaard Hilligsøe

Jens Peter Fredriksen, Ørum.

Peter Morsing, Ørum pr. Bedsted.

Viktor Olsen, Svindborg, pr. Svankær.

Gerda Bundsgaard, Ørum Skole pr. Bedsted.

Ingvard Pedersen, Vilhelmsminde pr. Bedsted.

Anders Møller, Ørum pr. Bedsted.

Rigmor Bertelsen, Snedsted.

Thora Sørensen

Helga Knudsen

Kjeld Hilligsøe

Signe Marie Andersen

Nanna Bertelsen, Ørumby pr. Bedsted.

Thea Yde, Vilhelmsminde pr. Bedsted.

Grethe Bundgaard, Ørum Skole pr. Bedsted.

Gerda Bundgaard, Ørum Skole pr. Bedsted.

Lilly Jensen, Ørumby pr. Bedsted.

Fru Ole Bach, Vilhelmsminde / Bedsted.

Ebba Olesen

Hans Pedersen, Vilhelmsminde pr. Bedsted.