Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, personer

53/99

Viktor Olesen

12-09-2021  Lars Knattrup Sørensen:
Jeg er helt sikker på at det er Viktor Olesen fra Svindborg. Han var gift med Ebba som stammede fra Hundborg egnen. De fik sammen tre børn, Lene og Ulrik, som er tvillinger, og senere sønnen Visti.

Et par skønne og gæstfrie mennesker, hos hvem jeg har tilbragt mange skønne timer.

 

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 81608