Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, personer

63/99

Poul Otto Hansen, Ørum pr. Bedsted.

Poul Otto Hansen (1950-) er født i Ørum og er søn af boelsmand, Andreas Peter Hansen og Hedevig Johanne Poulsen.

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 84945