Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, personer

99/99

Hans Pedersen, Vilhelmsminde pr. Bedsted.

Hans Agur Petersen (1925-) er født i Vilhelmsminde Mark, Ørum og er søn af husmand, Ingvard Kristian Petersen og Annine Charlotte Jensen. Han blev gift i Hurup i 1953 med Jenny Elisabeth Larsen (1926-) der er født i Hurup og er datter af murermester, Kjerulf Martinus Larsen og Maren Overgaard Andersen.

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 87504