Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, personer

88/99

Thora Sørensen

Thora Sørensen, Astrup, Ørum by pr. Bedsted. Gift med Ove Jensen.

Thora Sørensen (1919-) er født i Ørum og er datter af husmand, Anthon Marius Sørensen og Dorthea Kirstine Knattrup. Hun blev gift i 1939 i Ørum med statshusmand, Ove Jensen (1909-) der er født i Hurup og er søn af husmand, Valdemar Jensen og Ane Katrine Poulsen.

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 88265