Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, personer

72/99

Harald Søndergaard, Ørum pr. Bedsted.

Harald Søndergaard Jensen (1915-) er født i Vestervig og er søn af gårdejer, Christen Søndergaard Jensen og Petrine Dahlgaard. Han blev gift i 1940 i Vestervig med Helene Margrethe Korsgaard (1919-) der er født i Ørum og er datter af gårdejer, Kristian Vestergaard Korsgaard og Ane Thomine Thomsen.

 

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 88530