Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, personer

75/99

Chr. Christensen "Hedegaarde" Bedsted.

Gårdejer, Alfred Christian Christensen (1909-) er født i Ørum. Og er søn af gårdejer, Søren Christian Christensen og Kirstine Marie Jensen Han blev gift i Ørum i 1943 med Inger Kristine Kobberø (1919-) der er født i Ørum og er datter af gårdejer og sognefoged, Christen Kobberø og Laura Katrine Lykke.

Blandt deres børn er: Grethe Irene Kobberø Christensen (1946-), Jens Kobberø Christensen (1950-), Jens Chresten Kobberø Christensen (1960-)

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 90037