Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, personer

93/99

Thea Yde, Vilhelmsminde pr. Bedsted.

Thea Yde Hove (1925-) er født i Ørum og er datter af statshusmand, Johannes Yde Nielsen Hove og Marie Carlsen. Hun blev gift i Ørum i 1946 med kommis, Håkon Rysgaard (Kristensen) (1919-) der er født i Ydby og er søn af boelsmand, Jens Marinus Kristensen og Karen Rysgaard.

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 90988