Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, personer

68/99

Grethe Bundgaard, Ørum Skole.

Kontorassistent, Grethe Bundgaard (1920-) er født i Lodbjerg og er datter af lærer, Niels Christian Bundgaard og Maria Andrea Nielsen. Hun blev gift i Lodbjerg i 1949 med værkfører, Svend Erik Agerliin Dylsing (1914-) der er født i København og er søn af kommunelærer, Dirk Emil Dylsing og Sigbrit Konradine Petersen.

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 95458