Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Ørum, personer

43/99

Sognefoged Chr. Kobberød "Hedegaardene" Ørum.

Laura Kathrine Lykke (1889-1961) er født i Ørum og datter af gårdmand, Christoffer Lykke og Kristine Andersen. Hun blev gift i Ørum i 1910 med sognefoged, Christen Kobberø (1884-1959).

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 96213