Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Lodbjerg, personer

Margrethe Kirstine Meinertz

Johannes Sørensen, Lodbjerg.

Hilda og Peter Bertelsen

Fyrmester Greve, Lodbjerg.

Lærer Flintenborg

Thora Sørensen

Helga Bjerg, Lodbjerg.

Helga Bjerg, Taabel.

Lærer Bundgaards lille dreng.

Rigmor Bertelsen, Lodbjerg pr. Vestervig.

Kirstine Bjerg ./. Niels Nørgaard, Tølbøl.

Chr. Nielsen, Tølbøl, 2 børn.

Chr. Nielsens lille datter, Tølbøl

Valdemar Sørensen, Tølbøl.

Anders Christian Jensen

Thøger Iversen ./. Chr. Nielsen, Tolbøl.

Thomas Sørensen, Tølbøl.

Johan Brusen Nielsen ./. Martin Jensen, Tolbøl.

Kristian Nørgaard, Tølbøl

Karen Jensen

Niels Nørregård, 2 store drenge, Tølbøl.

Kirstine Bjerg og 1 dame ./. Niels Nørgaard, Tølbøl

Else Jensen, Tølbøl.

Lærer, frk. Bundgaard, Tolbøl.

Anna Jensen, Tolbøl.

Jenny Jensen, Tolbøl.

Helga Iversen ./. Kresten Terkelsen, Tolbøl.

Jenny Jensen ./. Laust Jensen, Tolbøl.

Else Jensen ./. Laust Jensen, Tolbøl.

Bodil Bertelsen, Lodbjerg

Anton Jensen ./. Laust Jensen, Tolbøl.

Anders Jensen ./. Laust Jensen, Tolbøl.

Anton Jensen ./. Laust Jensen, Tolbøl.

Jenny Jensen ./. Laust Jensen, Tolbøl.

Karl Jensen, Lodbjerg.

Ditlev Ubbesen, Lodbjerg - Vestervig.

Lærer Bundgaard, Lodbjerg.

Lærer Bundgaards lille søn, Lodbjerg

L. P. Jørgensens lille søn, Lodbjerg fyr

Lærer Bundgaards søn og hund, Lodbjerg

Tredobbelt familiefest

Karen Jensen

Johannes Nielsen ved Lortpøt.

Fru Møller, Tølbøl / Vestervig.

Fru Laurits Th. Jensen, Lodbjerg / Vestervig.

Laurids Th. Jensen, Lodbjerg.

Anna Worm Jensen, Svankjær.

Datter af Fyrpasser Sørensen, Lodbjerg Fyr.

ANNA OG LAURITZ JENSEN

Fyrmester Aksel Leer, Lodbjerg Fyr.

Fyrmester Aksel Leer, Lodbjerg Fyr.

Aksel Sørensen, Lodbjerg Fyr.